Publicaties

Boeken

De-escalatie en dwangreductie (2023)


ISBN 9789085602538 | 160 Pagina’s | Paperback | 1e druk, 2023

“Een praktijkboek voor de klinische intensieve en forensische zorg”.
Sinds begin deze eeuw worden dwang en vrijheidsbeperking in de zorg als problematisch beschouwd, met de separeer als kop van jut. Maar vele instellingen worstelen inmiddels met de stuwende beweging naar minder dwang en het niet meer willen separeren. Dit boek biedt een diepgaande invulling naar een de-escalerende zorgpraktijk met minder dwang, maar vooral ook minder dwangbeleving.

Contact gezocht (2018)

Relationeel werken en het alledaagse als werkzame principes in de klinische forensische zorg.

ISBN 9789088508400 | 320 Pagina’s | Paperback | 1ste druk, 2018 (niet meer leverbaar, download hieronder de pdf)

In Contact gezocht wordt onderzocht of relationele zorg conform de presentiebenadering van toegevoegde waarde kan zijn in het leven van forensisch psychiatrische cliënten. Als uitvloeisel van deze relationele zorg hielden medewerkers van de forensisch psychiatrische kliniek contact met ex-forensisch cliënten na behandeling, het zogenaamde ‘contact na behandeling’. Wat is relationele zorg, hoe ziet die eruit, hoe werkt die door in levens van forensisch psychiatrische patiënten, wat betekent ze voor zorgverleners en heeft ze invloed op recidive?

Leefklimaat in de klinische forensische zorg (2013)


ISBN 9789088503283 | 376 Pagina’s | Paperback | 1ste druk, 2013

“Een samenleving die de zorg voor de meest kwetsbare kinderen verwaarloost, krijgt het terug in de vorm van agressie en geweld”.
In Nederland worden cliënten en patiënten in de gesloten psychiatrische zorg en TBS, die vaak een bedreiging voor zichzelf en anderen vormen, of ernstige delicten hebben gepleegd, behandeld op leefgroepen, begeleid door hbo-opgeleide sociotherapeuten (groepswerkers). Zij hebben de moeilijke taak om dagelijks een balans te vinden tussen flexibiliteit in therapeutisch handelen (nodig voor herstel) en controle (nodig om chaos en agressie op de groep te voorkomen).

Vrij verkrijgbare wetenschappelijke publicaties