Scholing en training

In-company trainingen

Metis Zorg geeft scholing (trainingen, lesdagen, cursussen) aan professionals in de (forensische) psychiatrie en ggz (inclusief BWMO) die onder andere meer willen leren over:

 • Forensische zorg: wat maakt forensische zorg anders en hoe doe je dat ik de praktijk? Altijd inclusief training in werken met het RNR-model en pro social modelling
 • Dwangreductie in de (forensische) ggz (waarom is het moeilijk en hoe benutten we de mogelijkheden)
 • Het werken aan een goed leefklimaat op jouw afdeling, relationeel zorg verlenen, continuïteit van zorg en contact na behandeling
 • Flexibele training Motiverende Gespreksvoering (MGV)
 • Trainingen worden op maat ontworpen en samengesteld per opdracht!
 • Daarnaast is er de mogelijkheid tot casuïstiekbesprekingen onder begeleiding en individuele coaching of begeleiding van teams

Open aanbod trainingen

Training werken met het RNR-model

Werk je met forensische cliënten en vraag je je af wat nou werkelijk het verschil is met reguliere zorg?

In deze training, op basis van de nieuwste inzichten (2024) leer je:

 • Wat je anders moet doen en
 • Hoe je dat moet doen.

Naast training op de dag zelf door te werken met casuïstiek en oefeningen, krijg je een uitgebreid naslagwerk met onder andere een overzichtelijke samenvatting, een poster en praktische tips.

Nieuw toegevoegd: mini-training ‘prosocial modelling’. Prosocial modelling is een belangrijke, en te trainen, vaardigheid om invloed uit te oefenen op de balans tussen pro crimineel en pro sociaal gedrag bij jouw cliënten. In deze mini-training raak je ermee bekend en oefenen we.

Deelnemen aan de eendaagse training ‘werken met het RNR-model’ is mogelijk als open inschrijving en in-company. Voor de in-company variant kan de training uitgebreid worden met verdiepende forensische thema’s (zoals wet- en regelgeving, klimaat, de-escalerend werken en verdieping responsiviteit).

Voor de open inschrijving bedragen de kosten € 270,- inclusief lunch (excl. btw)

In 2024 zal deze plaatsvinden op dinsdag 11 juni.


Zijn de volgende situaties herkenbaar?

 • We hebben (in toenemende mate) te maken met onwenselijke agressie/escalaties op de afdeling.
 • We maken te veel gebruik van dwang- en vrijheid beperkende maatregelen.
 • We willen herstel ondersteunend zijn, maar de hoeveelheid dwang en/of drang strookt hier eigenlijk niet mee.
 • Er is een noodzaak om het aantal separaties/insluitingen te gaan verminderen. Tegelijkertijd is er ook onmacht en weerstand en voelbaar om dit voor elkaar te krijgen.

Kortom: vind je als professional, als afdeling of als instelling dat er iets gedaan moet worden om minder agressie/escalaties op de zorgafdeling te bewerkstelligen met minder dwangtoepassingen en vrijheidsbeperking? Dan is deze training iets voor jou!

Sinds 2015 verzorg ik hierin scholing en training, samen met collega Minco Ruiter. Mede op grond van onze scholingsopzet en ervaringen hiermee is de gezamenlijke publicatie in 2023 tot stand gekomen: “De-escalatie en dwangreductie, een praktijkboek voor de klinische intensieve en forensische zorg.”

Vanuit Metis Zorg bieden wij, met het praktijkboek als basis de volgende trainingsmodules aan:

 1. Eendaagse introductiedag gericht op inzicht, kennis en inspiratie (open inschrijving).
 2. Driedaagse verdieping gericht op kennis, inzicht en veranderingsgerichte toepassing in de praktijk (open inschrijving)
 3. Op maat training met variabele lengte en inhoud (in-company)

Eendaagse introductiedag

Deze dag is een laagdrempelige instap-dag gericht op inzicht in de complexiteit van het thema, kennis van de oorzaken en uitwegen hiervan, en als inspiratie op hoofdlijnen in de vele verander interventies. Het praktijkboek dient als handleiding, opdat de deelnemer hier vervolgens zelfstandig in de eigen praktijk mee verder kan.

Voor wie?
De opleiding is enerzijds geschikt voor uitvoerende professionals in de (forensische) zorg, die ofwel globale kennis willen krijgen in het thema, ofwel een gerichte veranderopdracht hebben gekregen vanuit het management als bijvoorbeeld aandachtsfunctionaris of projectleider. Anderzijds is deze dag ook geschikt voor het middenkader of staf om globale kennis en inzicht in zowel complexiteit als veranderrichting te krijgen. Zo nodig kunnen specifieke medewerkers vervolgens een driedaagse verdieping volgen om concreet met verandergerichte interventies aan de slag te gaan. Het praktijkboek wordt tijdens deze dag uitgereikt en gezamenlijk doorgenomen.

Prijs per deelnemer, inclusief praktijkboek: €495/€445 (bij meer dan één gezamenlijke aanmelding van dezelfde instelling), excl. btw

Er zijn in 2024 twee eendaagse introductiedagen gepland en wel op:
15 april
9 juli
De eendaagse training vindt plaats in het midden van het land.

Driedaagse verdieping

De driedaagse verdieping is onze standaard en inmiddels ruim beproefde training. Deze training richt zich naast kennis en inzicht voornamelijk op de concrete toepassing in de praktijk die toch vaak weerbarstig is. Verandering, zeker van cultuur vindt niet zozeer plaats tijdens de training, maar in de praktijk zelf en vraagt om tijd, aandacht en inzet van meerdere mensen en functies. Er wordt gewerkt met inzicht en vaardigheidsoefeningen tijdens de trainingsdagen zelf, de vier de-escalatiefasen worden verdiepend uitgewerkt, besproken en waar mogelijk geoefend. Tussen de dagen door wordt van de deelnemers verwacht dat ze diverse opdrachten doen in hun eigen praktijk gericht op inzicht, perspectiefwisseling en veranderingsgerichte besprekingen. Het uiteindelijke doel van deze driedaagse is een concreet uitgewerkt implementatieplan gericht op het uitvoeren en implementeren van een de-escalerende en dwangreducerende interventie.

Doelgroep
De opleiding is geschikt voor MBO, HBO en WO-opgeleide professionals in de (forensische) zorg en PI, zoals (Gz-)psycholoog, Verpleegkundig Specialist, verpleegkundige, sociotherapeut, ZBIW-er, maatschappelijk werker en leidinggevende/staf/management.  

Voor deze training wordt het praktijkboek De-escalatie en dwangreductie. Een praktijkboek voor de klinische intensieve en forensische zorg. (2023). P. Schaftenaar & M. Ruiter. (ISBN 9789085602538) door de deelnemer zelf aangeschaft. 

www.swpbook.com/boeken/10/justitieel-criminologie-en-juridische-uitgaven/2523/de-escalatie-en-dwangreductie

Prijs per deelnemer: €1495/€1395 (bij meer dan één gezamenlijke aanmelding van dezelfde instelling), excl btw.

Er is in 2024 één driedaagse verdiepingstraining gepland en wel op de volgende data:
9 september
3 oktober
14 november
De trainingsdagen vinden plaats in het midden van het land.

Op maat training in-company

De training kan ook aan een heel team of in een instelling gegeven worden. Wij onderzoeken dan op maat wat een passend programma is en waar we in de reguliere trainingsopzet afwijken met alternatieven of aanvullingen. Gedacht kan worden aan meer vaardigheidsoefeningen, aan een terugkomdag(deel) ter bespreking van de implementatie, aan intervisie, aan verdere verdieping van een bepaald thema of de-escalatiefase, of juist aan een verdikking (comprimeren) van de stof.

De prijs wordt bepaald na een introductiegesprek. Neem gerust contact op.


Motiverende Gespreksvoering (MGV) is een veelgebruikte methode om mensen te helpen bij gedragsverandering, ook als cliënten dit niet zelf meteen willen, zoals in de gedwongen hulpverlening. Met name in de verslavingszorg heeft deze methode haar effectiviteit bewezen. Sinds een aantal jaren wordt Motiverende Gespreksvoering steeds breder toegepast. De empathische en motiverende houding van Motiverende Gespreksvoering heeft namelijk in alle situaties waarin mensen begeleid worden bij gedragsverandering een positief effect. Motiverende Gespreksvoering is geen geprotocolleerd keurslijf, maar is een methode die goed gecombineerd kan worden met andere methodes en therapieën. Het is een manier van omgaan met veranderende mensen in combinatie met praktisch toepasbare communicatietechnieken om die verandering te stimuleren en te ondersteunen.

MGV is een complexe vaardigheid, waar de gemiddelde professional niet snel in uitgeleerd is. Beheersing van MGV vraagt naast oefening, feedback, reflectie en studie ook de nodige tijd. Het is niet alleen belangrijk om op een gedegen manier je de methode eigen te maken, het vraagt ook om herhaling en onderhoud.

 1. Eendaagse introductiedag gericht op kennismaking (open inschrijving)
 2. Driedaagse basis leertraject gericht op het kunnen toepassen van de beginselen van de MGV (open inschrijving)
 3. Eendaagse onderhoudsdag ter herhaling en verdieping (open inschrijving)
 4. Een flexibele MGV-training, op maat qua inhoud en tijd (in company)

De MGV-trainingen worden verzorgd door Minco Ruiter.

Eendaagse introductie

Tijdens deze dag krijg je kennis en inzicht in de methode (zoals de Spirit als relationele ondergrond, de processen als methodische opbouw, de communicatietechnieken als praktisch toepasbaar gereedschap en omgaan met weerstand) en oefen je met 1 of 2 vaardigheden.

Voor wie?
Iedere professional die met cliënten werkt en bezig is met het beïnvloeden van of begeleiden bij veranderprocessen en die interesse heeft in de werking van MGV.
NB: deelnemers van de eendaagse die vervolgens in hetzelfde jaar besluiten om de ‘driedaagse basis leertraject’ te doen, krijgen hun geld van de eendaagse retour!

Prijs per deelnemer: €245/€199 (bij meer dan één gezamenlijke aanmelding van dezelfde instelling), excl. btw.

Er zijn in 2024 twee eendaagse introductiedagen gepland en wel op:
3 april en 18 september
De eendaagse training vindt plaats in het midden van het land.

Driedaagse basis leertraject

Deze training geeft je niet alleen kennis en inzicht, maar leidt je daadwerkelijk op tot het daadwerkelijk zelfstandig kunnen toepassen van motiverende gespreksvoering. Deze training is een leertraject, wat betekent dat er ruim de tijd zit tussen de dagen door, om zelfstandig te oefenen, met concrete huiswerkopdrachten. Je leert vooral door het te doen, tijdens de training, maar vooral in je eigen praktijk tussen de dagen in. Gerichte feedback van de trainer op een opgenomen gesprek hoort tot de mogelijkheden van deze driedaagse.

Thema’s die aan bod komen:

 • Reparatiereflex
 • De SPIRIT (relationele basishouding)
 • Beslissingsbalans en ambivalentie
 • De 4 processen (engageren, focussen, ontlokken en plannen)
 • ORBS als communicatie gereedschap
 • Wijze van Informatie geven
 • Ombuigen van weerstand
 • Transformatie naar de eigen praktijk

Voor wie?
Iedere professional die met cliënten werkt en bezig is met het (meer of minder vrijblijvend) beïnvloeden van of begeleiden bij veranderprocessen en daadwerkelijk de MGV wil gaan toepassen in zijn/haar eigen praktijk.

 Prijs per deelnemer: €1095/€995 (bij meer dan één gezamenlijke aanmelding van dezelfde instelling) excl. btw 

Er is in 2024 één driedaagse verdiepingstraining gepland en wel op:
2, 23 oktober en 20 november
De trainingsdagen vinden plaats in het midden van het land.

Eendaagse onderhoudsdag

MGV vraagt onderhoud, reflectie en verdieping. In deze ééndaagse terugkomdag hebben de deelnemers zowel theoretische kennis van de MGV opgefrist, als ook geoefend met deelvaardigheden. Zodat ze na de dag bewuster en effectiever de verschillende MGV-technieken beheersen en toepassen. De inhoud van de dag wordt optimaal afgestemd op de deelnemers zelf o.a. met behulp van een competentieschaal. Voorafgaan aan de dag lezen de deelnemers een samenvatting, vullen ze de competentieschaal in, en formuleren ze een leerdoel n.a.v. een kort uitgewerkte casus.

Thema’s die in ieder geval aan bod komen:

 • ORBS(I) en specifiek reflectief luisteren en bevestigen
 • ontlokken van verandertaal, waaronder vertrouwen vergroten
 • omgaan met weerstand.

Prijs per deelnemer: €295/€245 (bij meer dan één gezamenlijke aanmelding van dezelfde instelling) excl. btw

Er zijn in 2024 twee MGV onderhoudsdagen gepland en wel op:
14 mei en 11 december

Flexibele MGV-training (in company)

Deze training kan geheel op maat gemaakt worden qua tijdsduur en inhoud, van kennismaking tot verdieping, tot het behandelen van specifieke thema’s tot het aanbieden van een team/leertraject.
Prijs en plaats nader overeen te komen.

Wie is Minco Ruiter
Minco heeft in zijn werkzame leven vooral gewerkt in de intensieve en forensische psychiatrie, vanuit verschillende functies, van sociotherapeut, tot teamleider, tot projectleider, tot 1op1-begeleider. Zijn inhoudelijke focus is de laatste 20 jaar vooral gericht op zorgverbetering van dwang en drangsituaties, het verminderen van vrijheidsbeperkingen en het relationeel kunnen ombuigen van escalaties. Motiverende Gespreksvoering is voor Minco een belangrijke methode gebleken om op een relationele aansluitende manier een cliënt te kunnen bereiken en te kunnen beïnvloeden, zelfs als deze in meer of mindere mate in crisis is.

Minco heeft de technische kant van MGV vooral geleerd door diverse trainingen van Miranda Bok (MI Time). Van Sergio van der Pluijm (Bureau Bewezen Effect) leerde hij via de Train de Trainer opleiding hoe je MGV-trainingen opzet.
Momenteel is Minco full time freelance docent en trainer, o.a. op het gebied van de-escalatie en dwangreductie, relationele zorg en presentie en MGV. Tevens werk hij als teamcoach bij Levvel (Jeugdzorg plus) en is staflid van Stichting Presentie. Daarnaast is Minco docent/facilitator biodanza.