Onderzoek

Ik ben inzetbaar voor zowel praktijkgericht als wetenschappelijk onderzoek en als lid van begeleidingscommissies van wetenschappelijk onderzoek.

De afgelopen jaren heb ik verschillende soorten, met name kwalitatief, onderzoek gedaan (en begeleid). Naast het onderzoek in het kader van mijn proefschrift heb ik onderzoeken gedaan op gebied van dwangreductie, vernieuwende zorgpraktijken, continuïteit van zorg en clienttevredenheid. Dit laatste onderzoek heb ik in de vorm van action research gedaan: samen met cliënten hebben we het onderzoek ontworpen, uitgevoerd en gepresenteerd.

Ik werk ook met regelmaat voor het programma Kwaliteit van Zorg

Een overzicht van mijn wetenschappelijke publicaties vindt u hier

Lid internationaal onderzoeksnetwerk

Ik ben lid van de European Violence in Psychiatry Research Group.