Onderzoek

Ik ben inzetbaar voor zowel praktijkgericht als wetenschappelijk onderzoek en als lid van begeleidingscommissies van wetenschappelijk onderzoek.

De afgelopen jaren heb ik verschillende soorten, met name kwalitatief, onderzoek gedaan (en begeleid). Naast het onderzoek in het kader van mijn proefschrift heb ik onderzoeken gedaan op gebied van dwangreductie, vernieuwende zorgpraktijken, continuïteit van zorg en clienttevredenheid. Dit laatste onderzoek heb ik in de vorm van action research gedaan: samen met cliënten hebben we het onderzoek ontworpen, uitgevoerd en gepresenteerd.

Een overzicht van mijn wetenschappelijke publicaties vindt u hier

Recente opdrachten

In opdracht van het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) werkte ik tussen september 2018 en maart 2019 samen met De Forensische Zorgspecialisten en De Rooyse Wissel aan een behoefte inventarisatie aangaande ‘continuïteit in de forensische zorgketen‘. Het onderzoeksrapport vindt u hier.

Lid (inter)nationale onderzoeksnetwerken

Ik ben lid van de Nederlandse onderzoeksgroep Critical Ethics of Care en van de European Violence in Psychiatry Research Group.